projekt: Fotovoltaický systém HOTEL OLŠANKA

projekt: Fotovoltaický systém HOTEL OLŠANKA

NÁZEVFotovoltaický systém HOTEL OLŠANKA
ČÍSLOCZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004700
POPISCílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 249,32 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti Hotel Olšanka s.r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
ZDROJ DOTACEDorace z Národního plánu obnovy
KOMPONENTA2.3 Přechod na čistší zdroje energie
VÝZVAFotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva